Y Gobaith Olaf

Hillcrest_Last-HopeY Gobaith Olaf

Dyma filgi annwyl a oedd wedi cael ei adael ar ben ffordd a’i  adael i  farw ar ôl cael ei anafu’n wael. Cafodd ei ddwy glust ei dorri  ffwrdd . Darganfuwyd ef gan gerddwr ar yr ail o Fai 2004 gyda thwll yn ei dalcen ar ochr mynydd yn Nghwm Rhymni. Yn anffodus bu farw gyda’r milfeddyg yn dilyn chwistrelliad i leihau ei ddioddefaint.
Mae’r  AMC wedi sefydlu cronfa ‘Gobaith Olaf- Last Hope’ sef taith gerdded noddedig blynyddol er mwyn codi arian. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i achub, trin ac ail gartrefi milgwn a chwn Postiwr. Ein gobaith yw gofalu a gwarchod y cwn hynny sy’n dioddef o greulondeb ac mewn sefyllfaoedd anffodus.

Mewn undod y mae nerth  – gallwn gynnig gobaith a chariad i nifer o gwn sy’n wynebu bywyd anobeithiol a chreulon. Gorau chware yw cyd chwarae!

 

Last Hope Fund Donation Form

  • With this form you can make a sponsorship donations towards the Last Hope fund via PayPal or with another card. This fund is used to pay for the care and treatment of dogs in extreme need, who otherwise may be put to sleep. The fund has helped save the lives of many dogs over the years, who have gone to leave very happy lives in their new homes. Thank you for helping Greyhound Rescue Wales by such a kind gesture.
  • Please select one option
 

Verification