Y Gobaith Olaf

Hillcrest_Last-HopeY Gobaith Olaf

Dyma filgi annwyl a oedd wedi cael ei adael ar ben ffordd a’i  adael i  farw ar ôl cael ei anafu’n wael. Cafodd ei ddwy glust ei dorri  ffwrdd . Darganfuwyd ef gan gerddwr ar yr ail o Fai 2004 gyda thwll yn ei dalcen ar ochr mynydd yn Nghwm Rhymni. Yn anffodus bu farw gyda’r milfeddyg yn dilyn chwistrelliad i leihau ei ddioddefaint.
Mae’r  AMC wedi sefydlu cronfa ‘Gobaith Olaf- Last Hope’ sef taith gerdded noddedig blynyddol er mwyn codi arian. Mae’r arian yn cael ei ddefnyddio i achub, trin ac ail gartrefi milgwn a chwn Postiwr. Ein gobaith yw gofalu a gwarchod y cwn hynny sy’n dioddef o greulondeb ac mewn sefyllfaoedd anffodus.

Mewn undod y mae nerth  – gallwn gynnig gobaith a chariad i nifer o gwn sy’n wynebu bywyd anobeithiol a chreulon. Gorau chware yw cyd chwarae!

 

Last Hope Donation Form